«CONSULTING EXPERT GROUP «DICTUM-FACTUM» («CEG»DICTUM-FACTUM») предстовляет собой объединение юристов, практикующих адвокатов и экспертов разных отраслей права и знаний. В структуру»DICTUM-FACTUM» групп входят следующие подразделения:

  • «АДВОКАТСКОЕ БЮРО» БИЛОШКУРСКИЙ И ПАРТНЕРЫ «
  •  «ЗЕМЕЛЬНО-АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО»
  •  «СЛУЖБА РЕЕСТРА И КАДАСТРА»
  •  «УКРАИНСКИЙ ПРИВАТ БОДИГАРД СЕРВИС»
  • «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ОЦЕНКИ»
  • «ЧАСТНОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО»

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП «ДІКТУМ-ФАКТУМ»
(«КЕГ»ДІКТУМ-ФАКТУМ»)
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності «CONSULTING EXPERT GROUP «DICTUM-FACTUM»
(«CEG»DICTUM-FACTUM»)
Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Назва юридичної особи «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП «ДІКТУМ-ФАКТУМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 39088124
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 72, квартира 5
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа БІЛОШКУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 21010, Вінницька обл., місто Вінниця, ПРОВУЛОК І. БОГУНА, будинок 50
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 1000.00
Види діяльності Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб;
Код КВЕД 80.20 Обслуговування систем безпеки;
Код КВЕД 80.30 Проведення розслідувань;
Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів;
Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя;
Код КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
Код КВЕД 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.;
Код КВЕД 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність;
Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності;
Код КВЕД 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
Код КВЕД 61.90 інша діяльність у сфері електрозв’язку;
Код КВЕД 62.01 Комп’ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;
Код КВЕД 63.91 Діяльність інформаційних агентств;
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
Код КВЕД 66.30 Управління фондами;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний);
Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
Код КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;
Код КВЕД 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
Код КВЕД 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
Код КВЕД 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Код КВЕД 74.20 Діяльність у сфері фотографії;
Код КВЕД 74.30 Надання послуг перекладу;
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель;
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Відомості про органи управління юридичної особи РІШЕННЯ ВЛАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи БІЛОШКУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник з 06.02.2014;

БІЛОШКУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ — підписант з 06.02.2014

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Дата запису: 08.02.2014
Номер запису: 1 174 102 0000 011805
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ » АДВОКАТСЬКЕ БЮРО » БІЛОШКУРСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ »
Код ЄДРПОУ ВП: 40531782
Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, офіс 503
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ » ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО»
Код ЄДРПОУ ВП: 40531798
Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, офіс 503
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ » СЛУЖБА РЕЄСТРУ ТА КАДАСТРУ»
Код ЄДРПОУ ВП: 40531803
Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, офіс 503
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ » УКРАЇНСЬКИЙ ПРИВАТ БОДІГАРД СЕРВІС»
Код ЄДРПОУ ВП: 40531819
Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, офіс 503
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ » ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗ ТА ОЦІНКИ»
Код ЄДРПОУ ВП: 40531824
Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, офіс 503
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ «ПРИВАТНЕ ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНСТВО»
Код ЄДРПОУ ВП: 40531833
Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, офіс 503
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Вінницької міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 10.02.2014ВIННИЦЬКА ОБ`ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39476158;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 10.02.2014;
Номер взяття на облік: 022814015812ВIННИЦЬКА ОБ`ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39476158;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 10.02.2014;
Номер взяття на облік: 10000000129892
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000129892;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою Телефон 1: +380934313220
Телефон 2: 0432670364
Адреса електронної пошти: biloshkursky_a@mail.ru