«Судовий виклик»

Суддя чи слідчий суддя має право під час розслідування чи судового провадженя здійснити судовий виклик даної особи чи даних осіб за власною ініціативою або за клопотанням учасниками які беруть участь у даному проваджені. Якщо суд здійснив виклик даної особи чи даних осіб, то їхня  присутність у даному проваджені є обов’язковою. Якщо особами якими була вручений судовий виклик не смогли прибути до зали суду то вони повині повідомити суду про причини неявки. Судова повістка повина бути вручена за здалегіть щоб особи які беруть участь в проваджені мали більше часу для підготовки і явки до розгляду справи але не пізніше ніж за тиждень до засідання. Вона повина надсилатися рекомендованим листом або кур’єром за адресою проживання якщо не проживає за даною адресою який знає суд то вона надсилается за місцем роботи особи. Якщо судова повістка надсилається юридичній особі то вона направляется за місцем знаходження або їхньої філії. Може бути що судова повістка видається в суді а якщо у звязку з перенесенням судового розгляду то про час і місце засідання повідомляють під розписку. Інші особи які беруть участь у даній справі повідомляються або викликаються до суду телеграмою, факсом або іншими засобами зв’язку про обов’язкову явку до суду.

Судова повістка повина обов’зково мати такі реквізити:

  1. Ім’я фізичної чи юридичної особи якій повина вручитися повістка;
  2. Найменування та адресу даного суду в якому проводится засідання;
  3. Зазначення місця, дати і часу;
  4. Назва справи яка буде слухатися;
  5. Ким викликається особа( позивач, відповідач, третья особа, свідок, перекладач, спеціаліст, експерт)
  6. Чи виклається в перше засідання чи у попередне а якщо повторноу зв’язку дати необхідні особисті пояснення;
  7. У разі необхідності – подати всі раніше не подані докази;
  8. Зазначення обов’язкової особи яка повина одержати її в зв’язку з відсутністю адресата по можливості вручити її даній особі;
  9. Роз’яснення про наслідки неявки до суду.

Судові повістки які адресовані фізичним особам – під розписку а юридичним – відповідній службовій особі. Якщо даної особи не було виявлено по даній якій адресована повістка то вручають під розписку будь-якому повнолітньому члену сім’ї. У відсутності адресата повістка повертаєтся до даного суду з приміткою про не вручення. Якщо особа, яка є учасноком у справі перебуває під вартою чи відбуває покарання, арешту, обмеження волі повістка вручається  адміністрацією даного місця де знаходится особа. Відмова адресата одержити повістку, особа яка доставляє її робить помітку на ній і повертає до суду. Ця особа вважается повідомленою. Якщо повістка про виклик не повнолітної особи то вона повина вручатися батьку, матері, усиновлювачу чи законому представнику. Повістка може приходить ще до особи яка обмежено дієздатна то вручається піклувальнику. Особа має підтвердити отримання належним чином повістки або ознайомлення з нею. Це означає що особа яка отримала повістку повина  поставити власний підпис про її отримання. Якщо особа за здалегіть повідомила прокурора, суд, слідчого, слідчого суддю про наявність електроної пошти то надіслана повістка про виклик вважаеться отриманого у випадку якщо підтверження її отримання особою відповідним листом.

Важливими причинами неприбуття є :

— затримання, відбування покарання або тримання під вартою;

— обмеження свободи пересування внаслідок  закону чи судового рішення;

— обставини непереборної сили ( епідемії, стихійні лиха чи інші обставини);

— відсутність особи у зв’язку відродженням;

— тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості залишити цей заклад;

— смерть близьких родичів, членів сім’ї або серйозна загроза їх життю;

— не своєчасне одержання повістки про виклик.

 

Leave a comment